Meny

Ota yhteyttä

Åpne meny
15.02.2016
tomas

Markkinointirekisteri

 Henkilötietolain 19 §:n mukainen rekisteriseloste  Asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä
NutraQ Oy
PL 4860
00002 Helsinki

Rekisterin nimi
NutraQ Oy markkinointirekisteri

Rekisteriasiat
Puhelin 0800 550 100
Sähköposti asiakaspalvelu@norvital.com

Rekisterin pitämisen peruste ja tietojen saanti
Henkilötietolain 19 §:n mukainen suoramarkkinointirekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään NutraQ Oy:n markkinointiin ja etämyyntiin tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Markkinointirekisteriin kerätään ja tallennetaan myös tietosuojalainsäädännössä tarkoitettuja rekisteröidyn tekemiä suoramarkkinointikieltoja ja rekisteröidyn antamia suostumuksia suoramarkkinointiin sähköpostilla, tekstiviestillä ja muilla automaattisilla järjestelmillä.

Säännönmukaiset tietolähteet
Potentiaalisia asiakkaita koskevat tiedot saadaan markkinointitoimenpiteiden (mm. markkinointiarvontojen ja -kilpailujen yhteydessä) kautta rekisteröidyltä ja muina laillisina luovutuksina (mm. toisilta konserniin kuuluvilta yhteisöiltä). Markkinointirekisteriin siirretään myös asiakkaita koskevia henkilötietoja rekisterinpitäjän asiakasrekisteristä sen jälkeen, kun rekisterinpitäjän ja asiakkaan välillä ei ole enää asiallista yhteyttä. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös muun osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisterissä käsitellään mm. seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ikä tai syntymävuosi, sukupuoli, suoramarkkinointilupa- ja kieltotiedot, yksi markkinointiin liittyvä rekisteröityä koskeva tunnistetieto sekä tietojen päivitystiedot.

Tietojen luovutus
Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella. Pääsy rekisteriin on vain Norvitalin valtuuttamalla henkilöllä.

Rekisteröidyn kielto- ja tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käsittely. Kielto tulee tehdä kirjallisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- ja oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti